Modul HODNOCENÍ

Hodnotit můžete vždy jen své přímo podřízené pracovníky, tedy o jednu úroveň organizačního schématu níže.

 

 1. Vytvoření hodnotících formulářů
  1. Přiřazení hodnotících formulářů podřízeným
  2. Duplikování již vytvořených formulářů a jejich úpravy
  3. Úprava existujících formulářů
  4. Smazání nepoužívaných formulářů
 2. Vytvoření organizační struktury firmy pro hodnocení
 3. Změny v organizační struktuře
  1. Přesun zaměstnance pod jiného nadřízeného
  2. Výmaz zaměstnance po jeho odchodu
 4. Způsob hodnocení
  1. Hodnocení jednorázové (v určitý den) – např. na konci měsíce, pro průběžné hodnocení zaměstnanců
  2. Hodnocení v časovém úseků (např. 3 měsíce) – pro účely stanovení kvartálních odměn
 5. Každé hodnocení se ukládá samostatně, můžete tedy sledovat a hodnotit zaměstnance v časovém úseku, například jako podklad ke stanovení odměn
 6. Úpravy zadaného hodnocení
 7. Výmaz hodnocení po odchodu pracovníka
 8. Tiskové sestavy a výpisy na obrazovku

Modul Úkoly

Modul ÚKOLY můžete začít používat po zadaní organizační struktury pro hodnocení. Pokud však prozatím hodnotit zaměstnance hodnotit nebudete a chcete jej přesto použít je to možné, musíte však vložit organizační strukturu Vašich zaměstnanců. Úkoly můžete zadávat vždy jen pro své přímo podřízené pracovníky, tedy o jednu úroveň organizačního schématu níže.

 

 1. Vytvoření organizační struktury firmy pro ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ
 2. Změny v organizační struktuře
  1. Přesun zaměstnance pod jiného nadřízeného
  2. Výmaz zaměstnance po jeho odchodu
 3. Zadání úkolu.
 4. Úpravy zadaného úkolu
 5. Kontrola plnění úkolů
 6. Vyhodnocení splněného úkolu
 7. Tiskové sestavy a výpisy na obrazovku

Screeny aplikace

Bezplatná zkušební verze.

Nabízíme Vám možnost si zcela bezplatně vyzkoušet aplikaci EASYrating v plné verzi, Stačí kliknout na tlačítko ZKUŠEBNÍ VERZE.

Po odeslání poptávky Vám bude do 24 hodin nainstalována plně funkční zkušební verze, kterou máte k dispozici 14 dnů. Po ukončení zkušební doby, budete kontaktování našimi pracovníky k projednání dalšího postupu.

Užívání zkušební verze je BEZPLATNÉ.

 

DEMO verze

Ještě než si objednáte svou vlastní Zkušební verzi, podívejte se v našem DEMU jak vypadá středně velká  firma.

Uvidíte organizační členění firmy, vzory hodnotících formulářů, provedená hodnocení, plánované úkoly, splněné i nesplněné úkoly.

Pro Vaše dotazy

Impressum proHR leaders s.r.o.

Autorem aplikace EASYrating je společnost proHR leaders s.r.o., která je autorem a distributorem profesionálního hodnocení zaměstnanců pod názvem proHR. Podrobnosti o tomto produktu najdete na webových stránkách nebo je získáte na telefonním čísle +420 777 882 749. Aplikace je určena k sofistikovanému hodnocení větších kolektivů podle kompetenčních modelů.

Impressum EVERY REGARD s.r.o.

Držitelem licence a výhradním distributorem aplikace EASYrating je společnost EVERY REGARD s.r.o. která je autorem návrhu úprav původní aplikace proHR a těchto webových stránek. Dílo jako takové podléhá ochraně podle zákona č.121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

© 2022 Every Regard s.r.o. v licenci proHR leaders s.r.o.

Zvláštní poděkování panu Jaroslavu Kozárovi za pomoc a za to, že nás směřoval k cíli.