EASYrating.cz

DEMO verze

Ještě než si objednáte svou vlastní zkušební verzi, můžete se podívat jak vypadá modelová firma střední velikost v naší DEMO verzi.

 1. Jednatel – ředitel
  1. Vedoucí výroby – vedoucí odboru
   1. Hlavní technolog
   2. Kontrola výroby – oddělení řízení jakosti
   3. Mistr strojní výroby
    1. Operátor výroby 1 – dělnická profese
    2. Operátor výroby 2 – dělnická profese
    3. Operátor výroby 3 – dělnická profese
   4. Mistr dřevařské dílny
    1. Operátor výroby 4 – dělnická profese
    2. Operátor výroby 5 – dělnická profese
    3. Operátor výroby 6 – dělnická profese
   5. Mistr montáže hotových výrobků
    1. Montér 1 – dělnická profese
    2. Montér 2 – dělnická profese
    3. Montér elektro 3 – dělnická profese
  2. Vedoucí HR odboru
   1. Personalistka
   2. Marketing a reklama
  3. Hlavní ekonomka
   1. Personální a mzdová účetní
   2. Výrobní účetní
   3. Nákupčí

V celém schématu firmy uvidíte:

 • vzory hodnotících formulářů, které je možné duplikovat a upravit
 • provedená hodnocení
 • zadané a splněné úkoly

Přístupy do DEMO verze

DEMO verzeUSERPASSWORD
DEMODEMO
Po zobrazení přihlašovacího formuláře zadejte tyto přístupové údaje.
Tyto údaje Vám umožní procházet celou aplikaci, vytvořit si formulář pro hodnocení, zadat hodnocení jednateli firmy, zadat úkol jednateli firmy.
Pokud budete chtít vyzkoušet i ostatní osoby ve struktuře, stáhněte si Kompletní přístupy kliknutím na tlačítko.

Impressum proHR leaders s.r.o.

Autorem aplikace EASYrating je společnost proHR leaders s.r.o., která je autorem a distributorem profesionálního hodnocení zaměstnanců pod názvem proHR. Podrobnosti o tomto produktu najdete na webových stránkách nebo je získáte na telefonním čísle +420 777 882 749. Aplikace je určena k sofistikovanému hodnocení větších kolektivů podle kompetenčních modelů.

Impressum EVERY REGARD s.r.o.

Držitelem licence a výhradním distributorem aplikace EASYrating je společnost EVERY REGARD s.r.o. která je autorem návrhu úprav původní aplikace proHR a těchto webových stránek. Dílo jako takové podléhá ochraně podle zákona č.121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

© 2022 Every Regard s.r.o. v licenci proHR leaders s.r.o.

Zvláštní poděkování panu Jaroslavu Kozárovi za pomoc a za to, že nás směřoval k cíli.